Den här sajten är tillägnad Ärkeängeln Mikael och de olika kyrkor och helgedomar där han är vördad på ett särskilt sätt. Följ med oss på vår pilgrimsfärd, och upptäck några viktiga skatter i Katolska Kyrkan! Vår tes är att S:t Mikael var närvarande inte bara vid många av de viktigaste händelserna i frälsningshistorien, utan också i Kyrkans historia.